Te Hā National Māori Writer’s Hui

09:00 am
20:00 pm
Wellington
Wellington

Te Hā National Māori Writer’s Hui. More info to follow...