Skip to content
Reviewed by Merimeri Anania
Opening sentence
Tākiri ake ana te haeata i te umurangi, ka heke iho a Te Kawenga i te ara e pīkau ana i ngā taha i whitikihia ai ki tāna kawerapa.
He paki pohewa a He Raru ki Tai i tū ai nō mua noa atu i te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa. Nō ngā kōrero tuku iho a ngā iwi o Hauraki me Tāmaki-makau-rau, ā, ko ngā kiripuaki i pohewatia kētia. Kei Tāmaki-makau-rau ngā kōhine a Te Kawenga rāua ko tana tuakana a Kakati e noho ana, e whakaatu ana hoki i ngā āhuatanga o te ao Māori tawhito, me te tūpono o te hononga o te tangata ki ngā atua Māori, te ao wairua me te taiao. Nā te whakataunga o te rangatira a Te Tumu ki te ngaki i te matenga o tōna whanaunga, ka whakarite te iwi ki te hanga i tētahi tāwhiti nui hei hopu i te tipua rongonui o te hoariri a Ureia, ā, kia mate noa atu. Kātahi ka aro te tokorua ki te tohe atu ki ō rāua rangatira kia kore ai tana wawata e tutuki kei mate rawa tō rāua iwi.

He tuhinga paki tēnei e whai ana i ngā mahi a ngā kōhine kua pāngia e ngā wero hirikapo - ko te oranga tonutanga o te iwi te whāinga nui. Kīkī rawa te paki nei i ngā kupu hou me ngā kīwaha o ēnei rā, ā, he papakupu reo Māori whai muri i ia wāhanga. Kei ngā whārangi whakamutunga o te pukapuka ngā whakamāramatanga mō ngā ingoa wāhi o Tāmaki-makau-rau. Ahakoa he pukapuka pohewa ka rongohia ngā tikanga-ā-iwi me ngā mātauranga-ā-iwi o neherā i tuituia i ngā whārangi o te kōrero nei.
Author & Illustrator: Jane Cooper, Illustrator Story Hemi-Morehouse
Publisher: Huia Publishers
ISBN: 978-1-77550-723-9
Format: He uhi ngohe
Publication: 2022
Ages: Mō ngā ākonga kei ngā taumata pānui o Pīngao, o Miro piki ake. Tekau mā rua ake ngā tau. He pai hoki mō ngā kaipānui e hiahia ana ki te whakawhānui i tana puna kupu reo Māori.
Themes: Te Reo Māori, Te Ao Māori, Mātauranga Māori, Mātauranga ā iwi, Ngā Kōrero Tuku Iho, Iwi Taketake, Mana whenua, Tino Rangatiratanga