Skip to content
Reviewed by Dierdrei Finnin, Parent, Te Kura Maunga i te Kitea, Mountview School, Taupoo
Opening sentence
Kua tunu keke!
Ko te peita wai te momo pikitia nei. E tautoko ana ngaa whakaahua i ngaa koorero. E kite ana maatou i ngaa kanohi rangimaarie, mauri tau, harikoa hoki. E kite ana maatou i ngaa whakaahua paarekareka hoki, he tauira, te rerenga a ngaa paraoa puehu naa te peeke! Auee!

E kite ana maatou i ngaa manu taketake, i ngaa otaota taketake me te maha o ngaa pikitia. Ko eenei pikitia he ngohe atu i teenei pukapuka maa ngaa tamariki. He pukapuka uhi ngohe teenei. He waahanga noo teetahi punipuni puka teenei heoi anoo, ka taea e maatou te paanui kotahi pukapuka noa iho, ngaa pukapuka katoa raanei.

Ehara eetahi pitopito koorero maa ngaa kaiako hei hoa haere moo te pukapuka. Ko ngaa aahuatanga kaha o teenei puuraakau, ngaa kupu ngaawari, ngaa rerenga koorero ngaawari i ia raarangi. He tino pai rawa atu taua aahuatanga reo maa ngaa tamariki e ako ana ki te paanui, ngaa taangata ako i te reo maaori, ngaa tamariki hoki kaaore anoo kia moohio ki te paanui. He pai ki ahau te moohiotanga, te maamaatanga o teenei puurakau. He puuraakau e moohiotia nei e taatou, he momo puuraakau e taunga ana taatou, te mahi ngaatahi kaatahi kaa taihoa kia harikoa ai te hua o te mahi. Maa pango, maa whero, ka oti ai te mahi.

He tino pai rawa atu ki a ahau te whakakoha rangatiratanga o ngaa kiripuaki i roto i aa raaua kupu me oo raatou whanonga. Maaku te raa e too ana, kei a koe te urunga ake o te raa.
Author & Illustrator: Norah Wilson, Kimberley Andrews, Te Kaiwhakamāori: Pānia Papa
Publisher: Scholastic
ISBN: 9781775438441
Format: Uhi Ngohe
Publication: 2024
Ages: Koohanga reo, kura tuatahi
Themes: Mahi ngaatahi, Whakakoha rangatiratanga, Aroha